Thursday, March 5, 2009

Sportrim L5 utk kancil


1 tayar cun, 1 tayar
Ok, 2 tayar kena tukar, rm550nett